Název projektu: Fotovoltaická elektrárna 59,04 kWp, Čeložnice čp.169

Reg.č. projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002073

Cíl projektu: Cílem projektu je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR realizací nové fotovoltaické výrobny bez akumulace na budově č.p. 169, 696 51 Čeložnice.

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU.